Info verzekering

Let Op! Verzekering per jaar (verplicht voor iedereen)

Aansluitingsformulier - Licentie/Verzekering VKBMO-BKBMO

Het aansluiten bij de verzekering is verplicht om deel te kunnen nemen aan de lessen. Als sportbeoefenaar ben je zelf verantwoordelijk voor het in orde maken van de verzekering (1x/jaar).

De geldigheid van je verzekering vind je terug op het aansluitingsformulier van VKBM20.
De uitgebreide uitleg van de Algemene voorwaarden van FROS, de verzekeringsmaatschappij, vind je hieronder terug. Muay-Thai Genk is niet aansprakelijk bij het niet naleven van deze regel.


Print het aansluitingsformulier af, laat het invullen door uw huisarts, ondertekening het document, lever deze dan zo snel mogelijk in bij ons, samen met 1 pasfoto en 1 klever van uw ziekenfonds! (Dit formulier kan je ook via de sportschool krijgen)


Let op!! voor de hernieuwing krijgen jullie GEEN bericht, hou zelf uw vervaldatum in't oog om dan uw verzekering terug te verlengen!
Bij ongeval - Ongevalsaangifteformulier VKBMO-BKBMO

Om het ongevalaangifteformulier te laten gelden, ben je verplicht deze binnen de 7werdagen terug in te leveren bij de sportschool, ingevuld door ziekenhuis of huisarts.


Download hier uw Ongevalsaangifteformulier